Świadek historii

Wywiad ze Stanisławem Zalewskim, byłym więźniem KL Auschwitz i obozów systemu Mauthausen (Gusen I, Gusen II), prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych na potrzeby projektu „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” w ramach punktu „Udział świadka historii w projekcie”. Patria Nostra: Panie … Czytaj Dalej Świadek historii

Wizyta studyjna przedstawicieli partnera projektu (Touro College Berlin) w Polsce w dniach 6-11 listopada 2020 r.

Jednym z najważniejszych punktów projektu „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” realizowanego przez Stowarzyszenie Patria Nostra przy wsparciu MSZ jest wizyta grupy studentów i wykładowców z Touro College Berlin w Polsce. Touro College jest jednocześnie oficjalnym partnerem projektu. Znane są już szczegóły wizyty, która przewiduje odwiedziny w … Czytaj Dalej Wizyta studyjna przedstawicieli partnera projektu (Touro College Berlin) w Polsce w dniach 6-11 listopada 2020 r.