Kontekst prawny ochrony prawdy historycznej

Kontekst prawny ochrony prawdy historycznej Autor: Szymon Topa Potrzeba ochrony prawdy historycznej Historia, przeszłość, jest przedmiotem badań historycznych a także domeną polityki, o czym świadczy wzrastająca popularność debaty na temat polityki historycznej czy też polityki pamięci. Wynika to z faktu, że pamięć o przeszłości, minionych ludziach i wydarzeniach, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wspólnoty narodowej. … Czytaj Dalej Kontekst prawny ochrony prawdy historycznej

Mec. Lech Obara – Popieramy idee reparacji, ale oceńmy realnie szanse

Jakie Polacy mają szanse na otrzymanie reparacji w sytuacji, kiedy MTS w Hadze, który powinien rozpatrywać tego rodzaju sprawy, został wyłączony zarówno przez Polskę jak i Niemcy z rozpatrywania tego typu spraw? Intencją było nierozpatrywanie na forum międzynarodowym kwestii Ziem Zachodnich oraz niemieckich zbrodni wojennych.   Wolą stron pewne sprawy z okresu II wojny światowej … Czytaj Dalej Mec. Lech Obara – Popieramy idee reparacji, ale oceńmy realnie szanse

Praworządność po niemiecku

1. Przepis art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet … Czytaj Dalej Praworządność po niemiecku

Misja Stowarzyszenia Patria Nostra w kontekście realizowanego projektu

Główną motywacją przyświecającą realizacji projektu jest potrzeba podtrzymania i rozwinięcia przez Stowarzyszenie działań w zakresie walki o dobre imię Polski i Polaków, głównie poprzez zwalczanie fałszywych sformułowań dotyczących "polskich obozów zagłady" oraz rzekomego współudziału Polaków w Holokauście. Działania te koordynowane są przez mecenasa Lecha Obarę, prezesa olsztyńskiego Stowarzyszenia Patia Nostra od prawie 10 lat. Stowarzyszenie … Czytaj Dalej Misja Stowarzyszenia Patria Nostra w kontekście realizowanego projektu

Sprawozdanie z działalność Stowarzyszenia Patria Nostra w 2019 r.

Działalność Stowarzyszenia Patria Nostra w 2019 r. 1 czerwca 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia Patria Nostra w roku 2019: Postępowanie w sprawie prawidłowego wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery przeciwko stacji telewizyjnej ZDF na terenie Niemiec Rok 2019 r. upłynął pod znakiem … Czytaj Dalej Sprawozdanie z działalność Stowarzyszenia Patria Nostra w 2019 r.