Prof. Stephan Lehnstaedt został odznaczony medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej!

„Żołnierze!… Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie”.

Te słowa Józefa Piłsudskiego skierowane 6 sierpnia 1914 roku do żołnierzy I Kompanii Kadrowej wyrecytował major Stanisław Brodacki podczas wojewódzkich obchodów rocznicy wymarszu Kadrowej w Głotowie, które odbyły się w sobotę 7 sierpnia 2021r.

Od blisko 10 lat Związek Piłsudczyków RP przypomina to jakże ważne dla losów Polski wydarzenie. Niewielki, bo liczący 168 żołnierzy oddział rozpoczął zwycięski – choć okupiony morzem przelanej polskiej krwi – marsz ku Niepodległej. Kadrowa i powstałe na jej bazie Legiony Polskie zapoczątkowały przełom w świadomości narodowej polskiego społeczeństwa, a szczególnie  chłopów. W roku 1914 chłopi stanowili niecałe 6 proc. stanu kadrowego Legionów, by w roku 1918 stanowić 56 proc. stanu Polskiej Organizacji Wojskowej.

Głotowskie obchody wypadły bardzo okazale. Uczestnicy po mszy świętej uformowali pochód i przy muzyce Orkiestry Wojskowej z Giżycka przemaszerowali na teren Kalwarii Warmińskiej. Tam odbyła się dalsza część uroczystości.  Wręczono pamiątkowe medale i odznaczenia Związku Piłsudczyków RP.

Wśród uhonorowanych znalazł się burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski, były minister Jerzy Szmit a także profesor Stephan Lehnstaedt z Touro College Berlin – niemiecki historyk specjalizujący się w tematyce wojen światowych XX wieku, Holokaustu i Zagłady, współpracujący od roku 2018 ze Stowarzyszeniem Patria Nostra z Olsztyna, skupiającym środowisko m. in. byłych więźniów niemieckich obozów zagłady. Prezesem Stowarzyszenia jest mecenas Lech Obara, a wiceprezesem – Janina Luberda Zapaśnik, była więźniarka obozu w Lebrechtsdorf.

Właśnie w roku 2018 w siedzibie Touro College Berlin odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Patria Nostra spotkanie młodzieży ze Stanisławem Zalewskim – byłym więźniem Auschwitz i Mauthausen, prezezesm Związku byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych.

W roku 2020 owocem współpracy Stowarzyszenia „Patria Nostra” i jednostki macierzystej Profesora Lehnstaedta Touro College Berlin była międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w Berlinie podejmująca temat niemieckich zbrodni na terenie okupowanej Polski. Konferencję współfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zdalny udział wzięło w niej kilkaset osób.

Obecnie współpraca ta jest rozwijana, czego widocznym znakiem jest projekt „Wydanie monografii pokonferencyjnej o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski”, także współfinansowany ze środków MSZ w ramach programu Dyplomacja Publiczna 2021 komponent III „Dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość”.

Autorami będą prelegenci, biorący udział w konferencji, a reprezentujący panele: prawny, historyczny oraz muzealniczy. Monografia będzie wydana w języku polskim i niemieckim i dedykowana głównie na rynek niemiecki. Jej celem jest dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską perspektywą historyczną i prawną na zbrodnie niemieckie popełnione podczas II Wojny Światowej na terenie okupowanej Polski.

Dodajmy, że prof. Stephan Lehnstaedt został odznaczony medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Jest to najważniejsze i najbardziej prestiżowe odznaczenie, przyznawane przez „Pisłudczyków”.
Prace prof. Lehnstaedta wydawano na całym świecie (w tym w Polsce) by wymienić tylko słynny Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i akcja „Reinhardt” czy Życie codzienne okupanta.

Jego najnowsza książka dotyczy wojny polsko-bolszewickiej i nosi tytuł „Zapomniane zwycięstwo. Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 i powstanie nowoczesnej Europy Wschodniej”.

Laudację podczas odznaczania prof. Lehnstaedta wygłosił mec. Lech Obara – prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Zawarte w niej zostały dokonania profesora i jego życiorys także w kontekście przyznanego odznaczenia. 

Zachęcamy do lektury!