Lech Obara na zaślubinach Polski z morzeM

W sobotę 29 maja br. mec. Lech Obara – prezes stowarzyszenia Patria Nostra oraz Szczepan Worobiej – prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej reprezentowali nasze miasto w ważnym wydarzeniu.

Zaprzyjaźnione Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego zorganizowało w Wejherowie uroczystości upamiętniające zaślubiny Polski z morzem.

Była to też okazja do wręczenia corocznych nagród Animus et Semper Fidelis. Laureatami w roku 2021 zostali oraz prof. Andrzej Nowak, Marcin Dybowski oraz Piotr Książek. Należy wspomnieć, że w edycji 2019 takim laureatem był mec. Lech Obara.

Program uroczystości był bardzo bogaty, jednak niewątpliwie najciekawszy punkt stanowiły refleksje historyczne prof. Andrzeja Nowaka wokół wydarzeń z roku 1920 i 1940 w kontekście wspomnianych „zaślubin” z Bałtykiem. Wykładu można był słuchać z zapartym tchem. Profesor cały czas był w interakcji ze słuchaczami. Płynnie przechodził od omówień stricte historycznych poprzez ciekawostki, aż po żarty.

Z kolei Szczepana Worobieja – z racji przynależności do Stowarzyszenia Stefana Roweckiego „Grota” – bardzo zainteresował punkt zatytułowany „Nasz znak firmowy”, stanowiący prezentację nieznanego rozkazu (1943)  tego  dowódcy głównego Armii Krajowej.

W przerwach między kolejnymi punktami uroczystości był też czas na rozmowy w mniejszych grupach. Mec. Lech Obara i Szczepan Worobiej długo dyskutowali z prof. Andrzejem Nowakiem na tematy zarówno aktualnych wydarzeń w kraju, jak i na tematy historyczne. Profesor bardzo zainteresował się najnowszym projektem Stowarzyszenia Patria Nostra, a mianowicie wydaniem monografii na bazie listopadowej konferencji naukowej stanowiącej dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski. Oba wydarzenia – zarówno konferencję, jak i publikację – finansuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prof. Nowak oczywiście otrzyma egzemplarz publikacji, jako że temat ten jest mu bardzo bliski.