PARTNER PROJEKTU

„Wydanie monografii pokonferencyjnej o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski”

Partnerem kolejnego projektu – „Wydanie monografii pokonferencyjnej o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” – realizowanego przez Stowarzyszenie Patria Nostra, a finansowanego przez MSZ jest Touro College – międzynarodowa uczelnia, która prowadzi w swoim berlińskim campusie kierunek „Studia nad Holokaustem”, kierowany przez prof. Stephana Lehnstaedta, badacza niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim. Jest to kuźnia kadr dla niemieckich i europejskich muzeów oraz miejsc pamięci.

Amerykańsko-żydowski Touro College Berlin prowadzi w Berlinie niemieckojęzyczny program magisterski pt.  „Holocaust Communication and Tolerance” na temat historii i praktycznej komunikacji ludobójstwa europejskich Żydów i zbrodni narodowych socjalistów. Jest to jedyny program studiów nad Holocaustem w Niemczech. Jego absolwenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat niemieckiego ludobójstwa. Absolwenci tego kierunku najczęściej zajmują się zawodowo edukacją publiczną w niemieckich i międzynarodowych instytucjach pamięci i muzeach, pracują jako kuratorzy wystaw, tworzą filmy dokumentalne i programy telewizyjne, opracowują aplikacje internetowe, przewodniki audio itp.

Touro College zdaje sobie sprawę że Holocaust jest integralną częścią publicznego wykorzystania historii. Jest używany jako argument polityczny, służy jako dowód świadomości historycznej, oferty historyczno-edukacyjnej lub historycznej konsumpcji (oferty turystycznej).

Dlatego współpraca z Touro College stanowi idealną okazję do zaprezentowania polskiej perspektywy historycznej i „zakodowania” w świadomości ekspertów w dziedzinie komunikacji o Holokauście, dlaczego tak niesprawiedliwe są m.in. pojawiające nieraz w mediach materiały przypisujące Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie Holokaustu. 

Touro College to cała sieć uczelni wyższych, na której studiuje około 20 tys. studentów. Na potrzeby promocji monografii pokonferencyjnej jej berlińska siedziba udostępni nam swoje zasoby – salę i wsparcie techniczne.  Za spotkanie autorskie, zaproszenie autorów, a wcześniej przygotowanie książki do druku merytorycznie odpowiadał będzie prof. Stephan Lehenstaedt, szef kierunku Studia nad Holocaustem w Touro College Berlin.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”