Materiały audio-wideo z międzynarodowej konferencji naukowej w Berlinie

Materiały audio-wideo z międzynarodowej konferencji naukowej, Touro College Berlin, 26 listopada 2020 r.

Panel pierwszy
Panel drugi
Panel trzeci