Międzynarodowa konferencja naukowa w Berlinie, 26 listopada 2020 r.

Panel pierwszy i runda dyskusyjna:

Panel drugi i runda dyskusyjna (od 1:03:50 referat mecenasa Lecha Obary):

Panel trzeci i runda dyskusyjna: