Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej. Międzynarodowa konferencja naukowa już 26 listopada!

Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej. Międzynarodowa konferencja naukowa już 26 listopada!

Stowarzyszenie Patria Nostra realizuje obecnie projekt „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” dofinansowany ze środków MSZ (Dyplomacja Publiczna 2020; Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość). Naszym partnerem jest
Touro College Berlin – międzynarodowa uczelnia, która prowadzi w swoim campusie kierunek „Studia nad Holokaustem”, kierowany przez prof. Stephana Lehnstaedta, badacza niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim.

Celem projektu jest dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską perspektywą historyczną i prawną na niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski.

Służy temu m. in. międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej”. Konferencja odbędzie się w czwartek 26 listopada w godzinach 9:30-18:00 w trybie zdalnym. Chętni do udziału w konferencji mogą rejestrować się w tym miejscu:

https://seu2.cleverreach.com/f/259429-272378

Na konferencję składały się będą trzy panele.

I. Wiedza i luki w wiedzy   (9:30-12:00), moderator prof. dr Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin

German school books – Deutsche Schulbücher / Podręczniki szkolne (prof. dr Igor Kąkolewski, CBH PAN Berlin)

Public opinion – Die öffentliche Meinung / Opinia publiczna (dr Agnieszka Łada, DPI Darmstadt)

German research – Deutsche Forschung / Badania niemieckie  (dr Daniel Brewing, Aachen)

What the Germans should know – Was die Deutschen wissen sollten / Co Niemcy powinni wiedzieć  (Hanna Radziejowska / dr Mateusz Fałkowski, Instytut Pileckiego Berlin)

II. Konsekwencje prawne (13:00-15:30), moderator:  Kamil Majchrzak, Berlin

Criminal persecution in Poland – Strafverfolgung in Polen / Ściganie w Polsce (dr Łukasz Jasiński, CBH PAN Berlin)

„Polish concentration camps” – „Polnische Konzentrationslager“ / „Polskie obozy koncentracyjne” (mec. Lech Obara, Stowarzyszenie Patria Nostra)

Reparations – Reparationen / Reparacje (prof. dr Stanisław Żerko, IZ Poznań)

Ghetto pensions – Ghettorenten / Emerytury z gett (dr Jan-Robert von Renesse, Landessozialgericht Essen)

III. Panel dyskusyjny/runda dyskusyjna: Muzealizacja (16:00-18:00), moderator: prof. dr Peter Klein, Touro College Berlin

Silent Heroes Memorial Berlin – Stille Helden Berlin, dr Marta Ansilewska-Lehnstaedt

Nazi Forced Labor Documentation Center Berlin – Dokumentationsstelle NS-Zwangsarbeit Berlin, dr Christine Glauning

Museum of the Warsaw Uprising – Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Paweł Ukielski

Museum of the Warsaw Ghetto – Muzeum Getta Warszawskiego, dr Hanna Węgrzynek

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i relacjonowaniu konferencji!