Międzynarodowa konferencja naukowa, Berlin, Touro College, 26 listopada 2020 r.

Najważniejszym punktem projektu „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” realizowanego przez Stowarzyszenie Patria Nostra przy wsparciu MSZ jest międzynarodowa konferecnja naukowa, która odbędzie się w siedzibie Touro College w Berlinie. Uczelnia ta jest jednocześnie oficjalnym partnerem projektu.

Znane są już nazwiska większości naukowców, prawników i historyków, którzy wezmą udział w konferencji. Agendę będziemy na bieżąco aktualizować.

I.

Wissen und Wissenslücken / Wiedza i luki w wiedzy (godz. 9:30-12), Moderator Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin

 1. Deutsche Schulbücher / Podręczniki szkolne (Igor Kakolewski, CBH PAN Berlin)
 2. Die öffentliche Meinung / Opinia publiczna (Agnieszka Lada, DPI Darmstadt)
 3. Deutsche Forschung / Badania niemieckie  (Daniel Brewing, Aachen)
 4. Was die Deutschen wissen sollten / Co Niemcy powinni wiedzieć  (Hanna Radziejowska/ Mateusz Falkowski, Instytut Pileckiego Berlin)

II.

Juristische Folgen/ Konsekwencje prawne (godz. 13-15:30), Moderator: Kamil Majchrzak, Berlin

 1. Aktualne procesy byłych ss-manów na terenie Niemiec / Mec. Rajmund Niwinski
 2. Strafverfolgung in Polen / Ściganie w Polsce (Lukasz Jasinski, CBH PAN Berlin)
 3. „Polnische Konzentrationslager“ / „Polskie obozy koncentracyjne” (Lech Obara, Patria Nostra)
 4. Reparationen / Reparacje
 5. Ghettorenten / Emerytury z gett (J.-R. von Renesse, Essen)
 6. [Strafverfolgung in Deutschland / Ściganie w Niemczech]

III.

Musealisierung – Diskussionrunde / Muzealizacja – runda dyskusyjna  (godz. 16-18), Moderator: Peter Klein, Touro College Berlin

 1. Stille Helden Berlin, Marta Ansilewska-Lehnstaedt
 2. Dokumentationsstelle NS-Zwangsarbeit Berlin, Christine Glauning
 3. Muzeum Powstania Warszawskiego, Pawel Ukielski
 4. Muzeum Getta Warszawskiego