O projekcie

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski”

Dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanej dotacji, Stowarzyszenie Patria Nostra realizuje kolejny projekt dofinansowany ze środków MSZ w ramach konkursu DYPLOMACJA PUBLICZNA 2020 – nowy Wymiar, Komponent III: Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość

Projekt „Międzynarodowy dialog o współczesnych sposobach upamiętniania prawdy o niemieckim ludobójstwie na terenie okupowanej Polski” będzie realizowany do końca 2020 r.

Celem projektu jest dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską perspektywą historyczną i prawną na niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski.

Projekt realizowany będzie w Polsce i w Niemczech (Berlin, Warszawa, Treblinka).

Działania skierowane są do obywateli Polski i Niemiec, naukowców, studentów, dziennikarzy, polityków, liderów opinii publicznej, a także przedstawicieli organizacji społecznych i mediów.   

Partnerem projektu jest Touro College – międzynarodowa uczelnia, która prowadzi w swoim berlińskim campusie kierunek „Studia nad Holokaustem”, kierowany przez prof. Stephana Lehnstaedta, badacza niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim. Jest to kuźnia kadr dla niemieckich i europejskich muzeów oraz miejsc pamięci.

Najważniejsze działania projektu to międzynarodowa konferencja naukowa w Berlinie na temat zachowania pamięci o niemieckich zbrodniach  w czasie II wojny światowej, dokonanych na Żydach i Polakach oraz wizyta studentów i wykładowców niemieckiej uczelni Touro College w muzeach i miejscach pamięci na terenie Polski.

To właśnie w siedzibie Touro College w dniu 26 listopada 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod roboczym tytułem „German Crimes in Occupied Poland” („Zbrodnie Niemieckie na Terenie Okupowanej Polski”), poświęcona sposobom upamiętniania prawdy o niemieckich zbrodniach na Żydach i Polakach w czasie II wojny światowej.

Z kolei wizyta studyjna studentów i wykładowców Touro College przewiduje odwiedziny w miejscach pamięci na terenie Polski oraz w instytucjach kultury i nauki żydowskiej w Polsce. W projekt zostaną zaangażowani Świadkowie Historii, a ważnym aspektem programu będzie wątek polskiej pomocy Żydom.

Wśród planowanych punktów programu wymienić należy: Muzeum Powstania Warszawskiego, POLIN, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince czy Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.

– Niezwykle istotny jest rozwój doktryny prawnej pozwalającej skutecznie walczyć z wadliwymi kodami pamięci na gruncie prawa. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wcześniej Instytutu Pamięci Narodowej, udało nam się skupić wokół Stowarzyszenia wybitnych prawników, politologów i historyków, a nasze działania mają silne wsparcie merytoryczne – podkreśla mecenas Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Taką właśnie nazwę – Wadliwe Kody Pamięci – nosi strona internetowa, dedykowana realizowanemu projektowi.

Na stronie na bieżąco uzupełniane będą informacje o „polskich obozach” jako wadliwych kodach pamięci. Strona będzie również promowała kształtowanie prawidłowego kodu pamięci, czyli Auschwitz był niemiecki.