Sprawozdanie z działalność Stowarzyszenia Patria Nostra w 2019 r.

Działalność Stowarzyszenia Patria Nostra w 2019 r.

1 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia Patria Nostra w roku 2019:

Postępowanie w sprawie prawidłowego wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery przeciwko stacji telewizyjnej ZDF na terenie Niemiec

Rok 2019 r. upłynął pod znakiem dalszej batalii w sprawie przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF o prawidłowe wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie na terenie Niemiec. Rok ten obfitował w niespodziewane zwroty akcji i wymagał dużego nakładu pracy, by móc skutecznie reprezentować byłego więźnia Auschwitz Karola Tenderę. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 r. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji wydał przełomowe orzeczenie, w którym nakazano telewizji ZDF prawidłowe wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie poprzez opublikowanie przeprosin w opisanej w nim formie. Był to ogromny sukces prawników Stowarzyszenia, ponieważ pierwszy raz niemiecki sąd przedstawił tak silne stanowisko uwzględniające interes strony polskiej. Przede wszystkim odrzucono stosowaną przez lata argumentację, jakoby stosowanie określeń typu „polskie obozy zagłady” miało wyłącznie wymiar geograficzny. Radość wywołana ww. orzeczeniem nie trwała jednak długo, bowiem prawnicy niemieckiej stacji wnieśli skargę do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karslruhe, który stanowi niemiecki odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego. Ten etap postępowania wiązał się z wielkimi trudnościami, które polegały na tym, że do występowania przed FTS uprawnienia posiada jedynie kilkudziesięciu prawników niemieckich. Koniecznym okazało się wynajęcie tego rodzaju kancelarii na terenie Niemiec. Niestety, niemiecki trybunał uwzględnił skargę ZDF i uznał, że wykonanie wyroku polskiego sądu będzie naruszało klauzulę porządku publicznego. Był to jeden z nielicznych przypadków zastosowania tej zasady w sprawach dotyczących wzajemnego wykonywania orzeczeń sądów w ramach Unii Europejskiej, który de facto podważa sens istnienia tego rodzaju przepisów, skoro odmowa wykonania wyroku państwa członkowskiego w tak istotnej sprawie z perspektywy historycznej staje się niemożliwa. W tej sprawie prawnicy Stowarzyszenia we współpracy z mec. Piotrem Duberem z Berlina wnieśli skargę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Obecnie oczekuje ona na rozpoznanie. Jednak już teraz Stowarzyszenie zapowiada, że w przypadku niepowodzenia sprawa zostanie skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W roku 2019 stowarzyszenie Patria Nostra rozpoczęło realizację projektu „Wizerunek Polski w mediach zagranicznych”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach PROO 3.

Stowarzyszenie Patria Nostra powołało swojego przedstawiciela/rzecznika operującego na terenie Niemiec. Rzecznik zajął się monitoringiem niemieckich mediów, mając wkład w podpisanie ważnej ugody zawartej przed Sądem Krajowym w Münster 16 grudnia 2019 r. między wydawcą gazety Westfälische Nachrichten a Stowarzyszeniem Patria Nostra. W ramach tej ugody gazeta opublikowała artykuł „We własnej sprawie: Wyciągnąć wnioski z wojny” w którym przeprosiła za zwrot „polski obóz zagłady w Sobiborze”. 

Oprócz tego rzecznik dokonał (przy współpracy z mec. Piotrem Duberem, również zaangażowanym w projekt) identyfikacji następujących przekłamań, a następnie reakcji na nie:

1. Użycie przez organizatorów upamiętnienia żydowskich ofiar pogromu w Cannstatt (Nocy Kryształowej) – błędnego sformułowania „polski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau”, które znalazło się na ulotce. Poprosiliśmy o interwencję MZS, Ambasadę RP w Berlinie oraz polski Konsulat w Monachium. Wysłaliśmy też wezwanie do organizatorów wydarzenia. Polskie placówki podziękowały nam za zaangażowanie, zaś organizatorzy wycofali plakaty, a na uroczystościach przeprosili za to co się stało. Przeprosiny nas usatysfakcjonowały, tym bardziej że zostały wygłoszone publicznie, na dużej i ważnej uroczystości, w obecności polityków z różnych stron świata, mediów oraz „zwykłych” ludzi.

2. Protest przeciwko powielaniu nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na platformie Netflix. Ostatnia kontrowersyjna produkcja to „Iwan Groźny z Treblinki”. Pojawia się w niej mapa z rozmieszczeniem miejsc kaźni – kilku niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych –  w obecnych granicach Polski.   Brak jest jednak  wyjaśnienia, że obozy te były założone i zarządzane przez Niemcy. Wysłaliśmy wezwanie /petycję do szefa platformy, Reeda Hastingsa, w której poprosiliśmy o modyfikację mapy tudzież o deklarację poinformowania widzów o błędzie czy też pomyłce w inny sposób. Jako że na petycję nie było reakcji, wysłaliśmy przedsądowe  wezwanie, w którym domagamy się – oprócz w/w punktów – także przygotowania i przesłania nam tekstu przeprosin do opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia Patria Nostra oraz na stronie internetowej.

3. Wysłana została petycja do Kanclerz Niemiec Angeli Merkel przy okazji jej wizyty w obozie w Auschwitz 6 grudnia 2019 r. Petycję można było podpisywać na platofrmie citizengo.org w wersji polskiej i niemieckiej (podpisało ją ponad 200 osób). Poprosiliśmy Angelę Merkel o wyraźne zaznaczenie sprawstwa zarówno Holokaustu, jak i tego, że obozy były niemieckie, a Polacy byli ich ofiarami. O czynnościach poinformowaliśmy Bundestag (wszystkie frakcje) oraz niemieckie media z DPA na czele.

4. Wystosowana została petycja do  Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, która obecnie odpowiada za wartości i przejrzystość – w sprawie wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Chodzi o w/w sprawę Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz i przeprosiny za zwrot „polski obóz”, jaki został użyty przez ZDF. Stacja nie chce wykonać prawomocnego wyroku polskiego sądu, co stanowi niebezpieczny precedens.

Sprawą zainteresowane zostały niemieckie media, przy okazji została zawarta współpraca ze stacją Deutsche Welle , która bardzo sprzyja naszym działaniom.

5. Zwróciliśmy się też do europosłów, aby pomogli nam wykonać testament ś.p. Karola Tendery w sprawie wykonalności wyroku polskiego sądu na terenie Niemiec.

6. Petycja została też zamieszczona na portalu petycji  Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski przystąpi teraz do jej rozpatrywania. 13 listopada 2019 r. poinformowano nas, że proces ten może potrwać jakiś czas, ponieważ obejmuje kilka etapów. Z reguły sekretariat Komisji Petycji przygotowuje streszczenie złożonej petycji, które jest następnie tłumaczone na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej.

7. Aby kampania informacyjna była pełna i nowoczesna, duży nacisk w projekcie położono na utworzenie witryny internetowej dedykowanej na rynek niemiecki,  z wykupioną domeną „de”. Równolegle prowadzona jest też strona stowarzyszenia w języku polskim, na której także informujemy o realizowanym projekcie i wstawiamy komunikaty przeniesione z utworzonej witryny (patrianostra.org.pl). Promujemy tam  hasło, które jest jednocześnie adresem powstałej witryny internetowej z niemiecką domeną, czyli „Auschwitz war Deutsch” (Auschwitz był niemiecki): auschwitzwardeutsch.de.

Na stronie zamieszczamy petycje, komunikaty, ulotki oraz – co bardzo ważne – wzory pozwów wraz z pouczeniami, opracowane w ramach projektu przez niemieckiego prawnika.

Strona obszernie tłumaczy dlaczego dla Polaków krzywdzące jest określenie „polskie obozy śmierci”, prezentuje sylwetki powodów w prowadzonych przeciwko mediom zagranicznym postępowaniach (m.in. Karol Tendera, Stanisław Zalewski, Janina Luberda-Zapaśnik), sylwetki prawników, a nadto szczegółowo tłumaczy przebieg prowadzonych postępowań.

Publikujemy tu też efekty monitoringu mediów niemieckich, a także informacje dla społeczników, którzy chcą przeciwdziałać rozpowszechnianiem nieprawdy o II Wojnie Światowej.

Tym samym wskazujemy, z jakimi trudnościami w Niemczech spotykają się polscy byli więźniowie obozów zagłady realizujący swoje prawa przed niemieckimi organami władzy.

Staramy się także przeciwdziałać wdrukowywaniu w świadomość mieszkańców Niemiec i innych krajów rzekomej współwiny Polaków za powstawanie obozów i współsprawstwa w Holokauście.

Kontynuacja współpracy z zespołem adwokatów z Dusseldorfu, Monachium i Atlanty w zakresie poszukiwań potencjalnych oskarżycieli posiłkowych i świadków w postępowaniach karnych toczących się na terenie Niemiec, a dotyczących zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof oraz Auschwitz. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte z mec. Rajmundem Niwinskim, który reprezentuje potomków ofiar obozu w Stutthof w procesie toczącym się przed Sądem Krajowym w Hamburgu.

Po tym, jak Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe uznał, że stacja telewizyjna ZDF nie musi  w określony sposób przepraszać Karola Tendery – byłego więźnia obozu w Auschwitz za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”, ze stowarzyszeniem Patria Nostra skontaktował się Rajmund Niwiński z zespołu adwokatów z Dusseldorfu, Monachium (RFN) oraz Atlanty (USA).Zespół ten reprezentuje byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w szeregu postępowań karnych. Między innymi zespół reprezentował żyjących obecnie w USA byłych więźniów obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jako oskarżycieli posiłkowych w dwóch postępowaniach karnych prowadzonych w Niemczech w latach 2015 i 2016.

 Stowarzyszenie Patria Nostra – w związku z zawartym w tej sprawie porozumieniem – włączyło się w poszukiwania potencjalnych świadków lub oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach dotyczących zbrodni popełnionych w obozach Majdanek, Stutthof oraz Auschwitz, którzy wzięliby udział w postępowaniach lub pragną być reprezentowani w postępowaniach przez zespół jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych (adwokat z urzędu).

Działalność medialna

Przedstawiciele Stowarzyszenia Patria Nostra częstokroć występują w mediach jako eksperci w zakresie spraw związanych z problematyką stosowania określeń typu „polskie obozy zagłady”, ale nie tylko. Prawnicy Stowarzyszenia posiadają również szeroką wiedzę z zakresu roszczeń niemieckich tzw. „późnych przesiedleńców”, a także na temat spraw o dużym znaczeniu społecznym, jak np. problematyka wprowadzonej nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym instytucji skargi nadzwyczajnej i jej efektywności. Dzięki wieloletniej działalności i nabytym doświadczeniu, Stowarzyszenie Patria Nostra ma możliwość realizacji swoich celów statutowych w zakresie działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienia wartości patriotycznych i obywatelskich, a także działalności edukacyjnej. O swoich działaniach informuje za pośrednictwem oficjalnych komunikatów, odbiorcami których są przedstawiciele prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Zawsze wzbudzają one duże zainteresowanie opinii publicznej. W samym 2019 r. Stowarzyszenie Patria Nostra i jego prawnicy (m.in. mec. Lech Obara i mec. Szymon Topa) zaznaczyli swoją obecność w następujących tytułach prasowych i programach stacji radiowych i telewizyjnych:

– Rzeczpospolita;

– Do Rzeczy;

– Nasz Dziennik;

– Gazeta Prawna;

– Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie;

– Polskie Radio Jedynka, Polskie Radio 24;

– Radio WNET;

– TVP Info, TVP1, TVP2

– Radio Olsztyn;

– Radio Maryja;

– Polsat, Polsat News;

– TVN;

– Telewizja Trwam;

– Telewizja Republika;

– Wirtualna Polska;

– Onet.pl;

– wPolityce;

– TVP3 Olsztyn.

Informacje dodatkowe

 Ekspertem – prawnikiem, z którym stowarzyszenie Patria Nostra podpisało umowę w ramach projektu „Wizerunek Polski w mediach zagranicznych) (NIW  PROO 3)  i zleciło dokonania analizy niemieckiego prawa pod kątem wykorzystania go w ewentualnych postępowaniach sądowych przed sądami w Niemczech został mecenas Piotr Duber. Prowadzi on w Berlinie kancelarię adwokacką, mieszka tam na stałe. Znany jest z walki o dobre imię Polski, w kontekście zniekształcających historię wadliwych kodów pamięci w postaci zwrotów typu „polskie obozy zagłady”. Jako że ma doświadczenie w procesach z tej dziedziny, a jednocześnie doskonale zna zarówno niemieckie jak i polskie przepisy prawa i mówi biegle w obu językach, to jemu zostały zlecone zawarte w projekcie zadania. Na potrzeby projektu zostały stworzone wzory pozwów wraz z pouczeniami/przypisami w języku niemieckim. Mecenas Duber podjął się też w ramach projektu opisowego opracowania  pod tytułem „Materiały odnośnie prawa niemieckiego – rozważania prawne. Systematyka karno-prawnej ochrony dóbr osobistych według niemieckiego kodeksu karnego w kontekście filmu Nasze matki, nasi ojcowie oraz artykułu w Bildzie”. W opracowaniu w ramach przepisów karnych dokonuje rozważenia  konstytucyjnych praw człowieka, jeśli chodzi o systematykę ochrony dóbr osobistych w niemieckim prawie cywilnym, włączając w to prawo prasowe. Pokazane są drogi prawne z każdej dziedziny i sposoby ich użycia, a także wskazane różnice między prawem niemieckim a polskim i informacja, z której drogi i w jaki sposób najlepiej skorzystać.

Piotr Duber reprezentował przed niemieckim sądem stowarzyszenie w procesie wytoczonym przez Patria Nostra wydawcy gazety Westfälische Nachrichten, który to proces zakończył się ugodą. W ramach tej ugody gazeta opublikowała artykuł „We własnej sprawie: Wyciągnąć wnioski z wojny” w którym przeprosiła za zwrot „polski obóz zagłady w Sobiborze”.  Ugodę tę, zawartą dnia 16 grudnia 2019 r. przed Sądem Krajowym w Münster  zamieściliśmy też na dedykowanej projektowi stronie internetowej.